UAB ”Viarmi Turtas" tjänster:

  • Byggnation:
  • Murarbeten;
  • Väg och beläggnings arbete;
  • Putsarbeten;
  • Efterbehandling;
  • Alla interna arbeten;
  • Bygger kontorsbyggnader;
  • Bygger bostäder;
  • Takbyggande, renovering;
  • Restaureringsarbeten.

Arbeten utförs i hela Litauen och Sverige.