Framgångsrik 5-års erfarenhet inom projektering, produktion och byggnation av ekologiska lösvirkeshus i Litauen, Sverige har gjort det möjligt att utveckla avancerade tekniska designbeslut och teknik vid arbete med hälsosamma hus med balanserad inre mikroklimat.

Vi genomför både enkla och komplexa arkitektur- och designvisioner. I nära samarbete med kundens arkitekt under projektets utvecklingsfas, tillhandahåller vi våra insikter och rekommendationer för strukturer och slutresultatet. Byggnation av lösvirkeshus utför vi i enlighet med individuella och typiska projekt.

Vi bygger följande byggnadstyper:
Lösvirkeshus / Prefabricerade hus / Modulära hus / återuppbyggnad av byggnader

Våra fördelar:
• Kompetent team av specialister samordnar smidigt arbetsprocessen, utför arbetet professionellt.
• Genomför arbeten i rätt tid och i enlighet med högsta kvalitetsstandard.
• Använder målinriktat ekonomiska resurser.
• Rimlig balans mellan pris och kvalitet. Genomförande och utveckling av tekniska innovationer som rör ekologi och arbetssäkerhet.

Våra värderingar:
Ansvarskänsla. Företaget styrs av ansvarsprincipen, vilket innebär ett flitigt och hederligt arbete, uppfyllelse av åtaganden, efterlevnad av tidsfrister.
Kvalitet. Bolaget anser, att den långsiktiga erfarenheten, kontinuerlig utbildning av personalen och motivation, strävan efterden mest avancerade tekniken och uppfyllandet av konstruktionskrav garanterar högkvalitativt utförande av arbeten.
Säkerhet. Företaget strävar efter maximalt säker arbetsmiljö.

Vårt företags attityd - att arbeta så att kvaliteten på de utförda arbeten maximalt tillgodoser kundbehoven, eftersom det är det enda sättet att tjäna kundrespekt och garantera sitt företags stabilitet.