Vi har utfört arbeten i mer än 10 år
Vi har genomfört mer än 400 projekt
Vi är certifierade
100% nöjda kunder
Vi är mobila – har utfört arbeten i mer än 30 svenska och  litauiska städer och byar
Vi arbetar både med små och stora objekt