Markarbeten och inredning av byggarbetsplatsen;
konstruktion och montering av byggnadskonstruktioner (armerad betong, betong, metall, murverk, trä), takläggning, slutbehandling;
Byggnation av av enfamiljs- och flerbostadsbyggnader, offentliga-, industriella- och jordbruksbyggnader;